Δελτίο Τύπου “Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε ΚΤΙΡΙΑ από τις πλημμύρες της 11ης και 12ης Ιανουαρίου 2021”