Διαήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρου και αποτελεσμάτων κολύμβησης

Διαήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρου και αποτελεσμάτων κολύμβησης

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη