Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Αποκατάσταση Στεγών σε Σχολεία της Ορεστιάδας (6ο Νηπιαγωγείο-1ο Δημοτικό)”