Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Αγίου Φανουρίου.