Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων