Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Θέμα : «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (σαπ) στο Δήμο Ορεστιάδας»