Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το Δήμο Ορεστιάδας στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας