Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων οικίσκων και ειδών θέρμανσης εξωτερικού χώρου σε Τοπικές Κοινότητες