Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο  Προμήθεια Τροφίμων Και Ειδών Βασικής Υλίκης Συνδρομής Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ της Π.Ε. Εβρου/Ορεστιάδας

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική διακήρυξη