Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας