Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας 3 αυτοκινήτων 4Χ4 για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας