Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού Προμήθειας και εγκατάστασης νέου ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο Δήμου Ορεστιάδας