Διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για τα έτη 2021-2022-2023