Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας