Διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Θέμα: «προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας και για τα νομικά του πρόσωπα για τα έτη 2022-2023-2024»