Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Προμήθεια -Τοποθέτηση Εξοπλισμού και Εργασίες για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Ορεστιάδας”