Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια -Τοποθέτηση Εξοπλισμού και Εργασίες για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Ορεστιάδας»