Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος της πράξης «Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του Βορείου Έβρου»