Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τον Δήμο Ορεστιάδας