Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση γηπέδων αντισφαίρισης