Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας για τα έτη 2020-2021