Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς