Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ανάδειξης του υπαίθριου θεάτρου τοπικής κοινότητας Δικαίων Δήμου Ορεστιάδας»