Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια τριών (3) αυτοκινήτων 4Χ4 για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας”