Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Μηχανήματος επούλωσης λακκών και πρόσθετων παρελκομένων