Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Θέμα : « προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο κολυμβητήριο Ορεστιάδας»