Διακήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών & ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας, Σχολικές Επιτροπές & Νομικά Πρόσωπα, ετών 2021-2022-2023 (Ομάδα Α΄:Απορρυπαντικά & Σαπούνια)