Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ενός καινούργιου ημιφορτηγού 4Χ4

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ενός καινούργιου ημιφορτηγού 4Χ4

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη