Διακήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων για το Δήμο Ορεστιάδας