Διακήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια ιστορικού έργου με τίτλο Δήμος Ορεστιάδας – Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού