Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια νέου ημιφορτηγου 4Χ4