Διακήρυξη διαγωνισμού για την υπηρεσία: Εργασίες αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Ορεστιάδας χειμερινής περιόδου 2019-2020