Διακήρυξη διαγωνισμού για την υπηρεσία Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δήμου Ορεστιάδας για τα έτη 2018-19