Διακήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων και νησίδας στο εμπορικό κέντρο Ορεστιάδας»