Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο Μελέτη για τη βελτίωση βατότητας κύριων αγροτικών δρόμων στον Κάμπο Ορεστιάδας – Χειμωνίου, στην Τ.Κ. Ν. Βύσσας και στην Τ.Κ. Πενταλόφου