Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανήματων έργου Δήμου Ορεστιάδας για τρία (3) έτη