Διακήρυξη διαγωνισμού του έργου Οδική Σύνδεση Οικισμού Πύργου με ΒΙΠΕ Ορεστιάδας