Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού Προμήθειας Ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ορεστιάδας για 3 έτη