Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασίες συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ορεστιάδας