Διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτόνομου μηχανικού αερισμού, φ/β συστημάτων ενεργειακού συμψηφισμού με αποθήκευση και συστημάτων power to heat στα κτίρια της πράξης