Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τα έτη 2020-2021