Διακήρυξη δημοπρασίας αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Ορεστιάδας και της Τ.Κ. Νεοχωρίου

Διακήρυξη δημοπρασίας αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Ορεστιάδας και της Τ.Κ. Νεοχωρίου

Δείτε αναλυτικά την διακήρυξη