Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Καστανεών

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Καστανεών

Δείτε αναλυτικά την διακήρυξη