Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Μηλέας

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Μηλέας

Δείτε αναλυτικά την διακήρυξη