Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στο πάρκο Οινόης

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στο πάρκο Οινόης

Δείτε αναλυτικά την διακήρυξη