Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Κομάρων Δ.Ε. Τριγώνου