Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Ορεστιάδας