Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκατελελιμμένων οχημάτων

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκατελελιμμένων οχημάτων

Δείτε αναλυτικά την διακήρυξη