Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για το τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας