Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο με τίτλο Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ-2ο Νηπιαγωγείο)