Διακήρυξη δημοπρασίας με τίτλο Διαμόρφωση πλατειών στις κοινότητες Στέρνας και Κομάρων Δήμου Ορεστιάδας